top of page

Onze diensten

Gemeentefinanciën - financieel beheer

Voeren van het financieel beheer in meest brede zin. Wij zijn gespecialiseerd in het volledige werkproces vanaf het registreren tot het betalen van de factuur, als activa, btw/bcf, werkkostenregeling etc. 

Gemeentefinanciën - financieel advies

Wij adviseren vanuit de dienstverlening de budgethouders, directie en bestuur. 

Sociale zekerheid en Gemeentelijk belastingen

Michel Buls Financieel Beheer beschikt tevens de nodige ervaring als uitkerings- en wmo administrateur.


Vanuit de ervaring als heffingsambtenaar van de voormalige Gemeente Slochteren beschikken wij tevens over de nodige kennis op het gebied van gemeentelijke belastingen. 

ZZP-administratie

Vanuit de huidige praktijk kunnen wij ZZP-ers ontlasten met hun administratieve taken en voorzien van het nodige financieel advies.

bottom of page