top of page

"Denkt u om de 

werkkost​enregeling?"

Fiscaal

Als ondernemer heeft u met veel fiscale onderwerpen te maken, zoals o.a. omzetbelasting en de inkomstenbelasting. Ziet u ook op tegen deze aangiften? Wij kunnen u hierbij ondersteunen of zelfs de aangiften van u overnemen.


Heeft u werknemers in dienst?


Wist u dat sinds 2011 de werkkostenregeling in werking is getreden? Vanaf 2015 is de werkkostenregeling een verplicht onderdeel voor uw bedrijf. Met de WKR kunt u een deel van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) onbelast besteden aan bijvoorbeeld reiskosten, telefoons of computers voor uw werknemers.


Wij toetsen graag uw administratie op de werkkostenregeling.


bottom of page